Yritys

T:mi Maj-Lis Kärkkäinen on vuonna 2001 perustettu työnohjaukseen, koulutukseen ja työyhteisösovitteluun keskittyvä yritys.

Yritystoimintani tavoitteena on tarjota esimiehille, johtajille, työntekijöille ja työyhteisöille mahdollisuus tarkastella työtä, omaa ammatillisuutta, kuunnella itseä ja työtovereita, ja saada näin kokemus oman työn ja työyhteisön kehityksen ja muutosten tukemisesta sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistumisesta ja uudistumisesta.

Asiakaskunta

Asiakkaani ovat pääsääntöisesti terveydenhuollon eri organisaatioissa ja tehtävissä toimivia, mutta myös muita julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä työskenteleviä.

Viitekehykseni

Työnohjaajana ja kouluttajana viitekehykseni on ensisijaisesti kokemukselliseen oppimiseen perustuva ohjattavien omasta tilanteesta ja tarpeesta lähtevä prosessi. Ohjauksessa ohjattavan ymmärrys tarkasteltavasta asiasta syvenee omien kokemusten kriittisen pohdinnan, käsitteellistämisen ja kokeilevan tutkimisen kautta. Tietoa luodaan ohjattavia varten.

Terveystieteet tuovat ohjaukseen mukaan voimaantumisen käsitteen. Voimaantumisen tavoitteena on koherenssin tunteen lisääntyminen, elämänlaatu ja liittyminen yhteisöön. Työnohjauksessa ja sovittelussa tämä tarkoittaa keskittymistä asiakkaan voimavaroihin, osaamiseen, taitoihin ja kompetenssiin, joiden avulla luodaan tasapainoa ongelmien ja mahdollisuuksien välille.

Toiminnan laatu

Suomen työnohjaajat ry:n mukaan ammattitaitoisella työnohjaajalla on työnohjaajakoulutus, laaja-alainen kokemus työelämästä sekä erilaisten työelämän toimintaympäristöjen sekä organisaatioiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) tuntemus. Jäsenyyskriteerinä on vähintään kaksivuotinen prosessinomainen 60 opintopisteen tai 40 opintoviikon laajuinen työnohjaajakoulutus tai hänen tulee olla muuten käytännössä ansioitunut työnohjauksen ammattilainen.

Työnohjaajan ammatillisesta ja laadullisesta osaamisesta kertovia mittareita ovat lisäksi muun muassa työnohjauskokemuksen määrä ja monipuolisuus, oma työnohjaus, osallistuminen työnohjaajille suunnattuihin täydennys- ja jatkokoulutuksiin, erilaiset ihmissuhde- ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät koulutukset, työnohjausmuodot, alan seminaarit, mahdollinen julkaisutoiminta, muu ohjaajakoulutus ja referenssit toteutuneista työnohjausprosesseista.

Peruskoulutukseni on erikoissairaanhoitaja, terveystieteiden maisteriksi valmistuin vuonna 2005 ja tohtoriksi vuonna 2013. Työnohjaajakoulutukseni olen saanut vuosina 1999–2001 Sosiaalipedagogiikan säätiön järjestämässä koulutuksessa. Työnohjaajan jatkokoulutuksen suoritin 2008–2009 SosPed Oy:ssä. Ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelijapätevyyden olen saanut vuonna 2015 Helsingin Psykoterapia Instituutissa.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2008. Sitä ennen työskentelin Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa erilaisissa tehtävissä mielenterveyspalveluissa ja työsuojelussa. Viimeisimmät työtehtävät Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa olivat terveyskeskuksen suunnittelijana ja projektipäällikkönä toimimista uusissa hankkeissa.

Työnohjausten ohella olen työstänyt väitöskirjan aiheesta ”Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Laadullinen haastattelututkimus.” Olen myös ollut SanomaPron vuonna 2012 kustantaman Työyhteisön työnohjaus – kirjan yhtenä toimituskunnan jäsenenä ja artikkelien kirjoittajana.

Osallistun säännöllisesti erilaisiin työnohjausalan koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin. Oma työnohjaus on myös järjestetty säännöllisesti.

Suomen työnohjaajat ry:n kunniajäsen

Suomen työnohjaajat ry on kutsunut minut kunniajäseneksi 7.3.2015.